Kan er een afwijking van de basisnormen voor brandpreventie verkregen worden (als de initiatiefnemer van het project bijvoorbeeld kan aantonen dat de veiligheid van de bewoners hoe dan ook op dat moment al verzekerd is)?