Hoe kan de bewoner of de huurder van zijn aansprakelijkheid ontheven worden?