Geeft het ‘precaire’ karakter van de overeenkomst van precaire bezetting de eigenaar een vrijgeleide om alles te doen (onafhankelijk van het arrest van het Hof van Cassatie van 29 februari 2016)?