Betekent het gunstige regime voor de bewoners van collectieve woningen dat buiten dit kader de inschrijving in eenzelfde huishouden automatisch wordt opgelegd aan de verschillende bewoners?