Bestaan er (naast de gezondheidsnormen) andere voorschriften die moeten worden nageleefd?