Bestaan er (buiten de gewestelijke gezondheidsnormen) nog andere eisen waaraan voldaan moet worden?