Oproep

(extra bezoek 17/11!) Oproep voor de Witte Vrouwen-site

Sint-Pieters-Woluwe: oproep tot projectdragers - concessie voor diensten voor een stuk van de Witte Vrouwen-site

EXTRA Sitebezoek

 Op 9 november staakt het openbaar vervoer. Op diezelfde dag is er om 10 uur een tweede bezoek aan de Witte Vrouwen-site gepland voor kandidaten voor de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Dat bezoek gaat gewoon door. Door de staking organiseren we wel nog een derde bezoek op vrijdag 17 november 2023 om 10 uur. Afspraak op het kruispunt van de Witte Vrouwenlaan en de Duivenschieting.

Opgelet: wil je een offerte indienen, dan moet je de site bezocht hebben.

 

Om uiteenlopende gewestelijke ambities waar te maken, schrijven we een oproep tot projectdragers uit: wie wordt de concessiehouder van 2,5 hectare in de Witte Vrouwenlaan in Sint-Pieters-Woluwe, en beheert en coördineert er een gediversifieerd activiteitenprogramma?

Het stuk grond dat de concessiehouder ter beschikking krijgt en zal uitbaten, is één derde (zone 2.1) van een veld. Op de rest (zone 1) komen er 200 koop- en sociale woningen. Wanneer de concessie afloopt, blijft dat stuk een open landschapsruimte voor die nieuwe wijk.

Doel van de concessie is om nieuwe sociale banden te smeden in de wijk door deze ruimte te activeren. Er moet een divers activiteitenaanbod komen dat de wijk in al haar facetten in de verf zet: de wijk als sociale, educatieve en recreatieve plek waar ook plaats is voor voeding, landbouw en milieu. Dat aanbod moet afgestemd zijn op de huidige en toekomstige buurtbewoners (want in zone 1 komen er 200 woningen).

citydev.brussels is in naam van het gewestelijk Loket Tijdelijk Gebruik aanbestedende overheid voor de oproep.

De concessie loopt 15 jaar vanaf de ondertekening van de concessieovereenkomst.

De landschapsinrichting van zone 1 (waarop wordt gebouwd) heeft een rechtstreekse impact op concessiezone 2.1 (die bestemd is voor “samen leven”). De concessiehouder moet dan ook goed afstemmen en samenwerken met het bureau dat die inrichting verzorgt.

Voor de concessie slaan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Leefmilieu Brussel, de BGHM en het Loket Tijdelijk Gebruik de handen in elkaar. Ze kadert bovendien in verschillende gewestelijke plannen. De gekozen projectdrager krijgt een startbudget van 100.000 euro voor zijn activiteit.

De concessiehouder en de coördinatiestructuur (die bestaat uit de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Leefmilieu Brussel, de BGHM en het Loket Tijdelijk Gebruik) komen regelmatig samen in een opvolgingscomité, dat wordt aangestuurd door citydev.brussels. De twee eerste jaren vormen de pre-evaluatiefase van het project.

 

Geïnteresseerd? Neem dan het bestek en de bijlagen door, en dien je kandidaatsdossier in tegen vrijdag 22 december 2023 om 12 uur.

Het Loket Tijdelijk Gebruik organiseert twee sitebezoeken om je een zo volledig mogelijk beeld te geven van de site: een op dinsdag 17 oktober 2023 en een op donderdag 9 november 2023, telkens om 10 uur. Wil je je kandidaat stellen, dan moet je aan een van beide bezoeken deelnemen.

Dames Blanches/Witte Vrouwen