Stap 4: Uw project beheren

Als projecteigenaar moet u op een aantal zaken letten om de bezetting soepel te laten verlopen:

  • regelmatig vergaderingen over de bezetting houden (stuurgroep of COPIL) met de eigenaar, de (eventuele) locatiebeheerder en de technische locatiebeheerder, en eventueel de gemeente, afhankelijk van het type bezetting en uw impact op de buurt;
  • uw verbruik van nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, verwarming) bijhouden, omdat een voor tijdelijk gebruik ingerichte locatie tot onvoorziene uitgaven kan leiden;
  • zorg ervoor dat u uw deel van de verzekering voor uw gebruik van de locatie en voor uw activiteiten afsluit;
  • nagaan of u binnen het afgesproken kader van de bezetting blijft (soort activiteiten, gebruik van de ruimte, enz.);
  • Respecteer altijd de veiligheidsnormen en breng de bij uw activiteiten betrokken personen op de hoogte van de aanwezige beveiligingen (nooduitgangen, uitrusting, enz.);

volg met de verhuurder de planning van de tijdelijke bewoning om uw vertrekdatum of een eventuele verlenging in te schatten.

Stap 5: wat te doen wanneer het tijdelijk gebruik eindigt?