Zorgt het feit dat hetzelfde adres (woonplaats) wordt opgegeven, ervoor dat er in wezen sprake is van samenwonen en dat men vervolgens een deel van de vergoeding kan verliezen?