Zijn er ‘flexibele toepassingen’ mogelijk van de verplichting van een stedenbouwkundige vergunning voor verbouwing van een bestaand goed?