Wie is bevoegd voor het toekennen (en herroepen) van een overeenkomst van precaire bezetting?