Welke materiële voordelen mag een eigenaar verwachten van een overeenkomst van precaire bezetting?  … en de samenleving?