Wat wordt precies verstaan onder ‘gezondheidsnormen’?