Wat als de eigenaar die een precaire bezettingsovereenkomst sluit, een vennootschap is?