Wat als de beoogde bezetting de oorspronkelijke stedenbouwkundige orthodoxie herstelt (bijvoorbeeld: een kantoor is ooit onrechtmatig gevestigd in een woongebied, maar via een project voor precaire bezetting wil men er nu weer een woning van maken)? Is in dat geval ook een vergunning nodig?