Vermelden de bestaande overeenkomsten van precaire bezetting wel de bijzondere omstandigheden die de toevlucht tot een dergelijk contract rechtvaardigden (in plaats van tot een huurcontract)?