Ontsnapt een bouwwerk van dit type ook aan de bewoonbaarheidsnormen?