Moet de gemeente in het geval van ‘collectieve huisvesting’ (en de bijhorende registratie van de betrokkenen in afzonderlijke huishoudens) systematisch een subnummering creëren (die voor de administratie omslachtig en vervelend kan zijn)?