Leidt het simpele feit dat de installatie van de precaire bezetting geen werkzaamheden meebrengt of een ‘verbouwing’ tot vrijstelling van de vergunningsplicht?