Kunnen we in het contract expliciet voorzien dat een tekortkoming uit hoofde van de bewoner automatisch zal leiden tot de ontbinding van de overeenkomst (en bijgevolg tot de uithuiszetting van de bewoner)?