Kan het tijdelijke karakter van de bezetting de toepassing van het samenwoningspercentage verhinderen?