Is het een verstandig idee om een standaardovereenkomst van precaire bezetting op te stellen? Zo ja, bestaat die al?