Is het de vereniging die de bewoning beheert uit stedenbouwkundig oogpunt toegestaan een kleine handelszaak op te zetten? (bijvoorbeeld een table d’hôte in een deel van het bezette pand, of een pop-upwinkel)?