Is het de vereniging die de bewoning beheert uit het oogpunt van het vennootschapsrecht toegestaan een kleine handelszaak op te zetten?