Is het de vereniging die de bewoning beheert uit burgerlijk en contractueel oogpunt toegestaan een kleine handelszaak op te zetten?