Is het bijgevolg niet logisch dat die handelingen en werken van geringe omvang ook vrijgesteld zijn van het controlebezoek van de DBDMH?