. Is een eventuele registratie voldoende om het contract aan derden inroepbaar te maken (waardevol voor de gebruiker in geval van verkoop van het goed bijvoorbeeld)?