Is deze flexibiliteit op het vlak van de wetgeving definitief?