Is de voorwaarde van de duur (ten hoogste drie maanden) de enige waaraan voldaan moet worden voor vrijstelling?