Indien dit de domiciliëring niet in de weg kan staan, kan het niet-conforme karakter van de bewoning (kraken, stedenbouwkundige inbreuk, inbreuk op de normen voor bewoonbaarheid,…) dan gevolgen hebben voor het type domiciliëring?