In hoeverre kunnen deze werken betrekking hebben op de precaire bezetting?