In hoeverre kan deze stedenbouwkundige vergunning de acceptatie (en vestiging) bevorderen van een precaire bezetting?