Heeft het wonen in een precaire bezetting invloed op het recht op sociale uitkeringen?