Heeft het voorlopige karakter van de inschrijving gevolgen voor de bescherming van de bewoner?