Heeft een bewoner het recht om zich te domiciliëren in het goed dat precair bezet wordt?