Heeft een bewoner de plicht om zich te domiciliëren in het goed dat precair bezet wordt?