Wat te doen wanneer het tijdelijk gebruik eindigt?

Als eigenaar moet u voldoende aandacht besteden aan de manier waarop u het tijdelijk gebruik van uw eigendom beëindigt.

Hier volgen enkele tips uit ervaringen met tijdelijk gebruik:

Duidelijke data, vooraf aangekondigd, voorkomen veel zorgen.
Vergaderingen over de bezetting (stuurgroep of COPIL) helpen om de planning van verschillende projecten bij te houden en eventuele wijzigingen te plannen. Uw toekomstige project op het terrein kan bijvoorbeeld vertraging oplopen en het kan de moeite waard zijn om uw tijdelijke gebruiker langer te laten blijven. Daarom is het belangrijk de gebruiker op de hoogte te houden van de timing van uw toekomstige project.
Meestal is een van de doelstellingen van tijdelijk gebruik het creëren van een band met de buurt, met het lokale publiek. Voor uw toekomstig project kan het interessant zijn om na te denken over het behoud van de bewoner op de locatie, zelfs als de plaats bijvoorbeeld wordt leeggemaakt voor werkzaamheden, en om een deel ervan opnieuw te investeren zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Enkele belangrijke punten die moeten worden geregeld:

  • Wat te doen met het materiaal dat na het tijdelijk gebruik achterblijft?
  • Wat is de eindbalans van het project en welke lessen trekt u eruit als eigenaar?
  • Staat u open voor toekomstige projecten voor tijdelijk gebruik, om op permanente basis projecten op uw eigendom te huisvesten?
  • Wat is de volgende stap?
  • Hoe kan de tot stand gebrachte dynamiek worden behouden of verankerd?
  • Hoe kunt u meer inzetten op het gemengde karakter van toekomstige projecten?