Stap 1: een idee hebben en een plan ontwikkelen

U wilt een tijdelijk gebruik project opstarten, u hebt een idee maar u hebt niet de juiste plaats om het uit te voeren?
Om ervoor te zorgen dat uw project haalbaar is en om de verschillende belanghebbenden te overtuigen van de toegevoegde waarde ervan (potentiële eigenaar, bevoegde autoriteiten, buurt enz.), moet u eerst een reeks essentiële elementen definiëren.

  • De ideale locatie: wat is de beste locatie voor uw doelgroep, wat zijn uw capaciteits- en infrastructuureisen, enz.
    – Duur van de looptijd: hoe lang heeft u nodig om uw project levensvatbaar te maken?
  • Het gebruik van de ruimte: hoe gaat u de ruimte gebruiken, denkt u aan verschillende soorten activiteiten, welk soort publiek ontvangt u, zijn er inrichtingswerkzaamheden nodig?
  • De behoeften van het gebied: wat is het belang van uw project voor de inwoners, de buurtverenigingen, de gemeente?
  • Het economische model: wat zijn uw financieringsbronnen, zijn er subsidies beschikbaar?
  • De rechtsvorm: wat is de meest geschikte rechtsvorm voor uw project (privépersoon, VZW, SRL, SCRL, NV)?
  • Potentiële partners: heeft u partners nodig en wat zou hun toegevoegde waarde zijn?
  • Communicatie: welk medium wilt u gebruiken om over uw project te communiceren met de belanghebbenden en uw doelpubliek (PowerPoint-presentatie, folder, sociale netwerken, website, e-mailadres, enz.)
Een geschikte plaats vinden