Een geschikte plaats vinden

Er zijn twee mogelijke scenario’s, afhankelijk van het feit of u al een plaats hebt gevonden of niet.

U hebt een leegstaande ruimte gevonden die geschikt zou zijn voor uw project.

In dat geval moet u eerst de eigenaar van het onroerend goed (gebouw of terrein) identificeren om hem uw project voor te leggen en hem te overtuigen van de toegevoegde waarde van het tijdelijk gebruik van zijn eigendom.

Vervolgens bekijkt u samen met de eigenaar de in stap 1 beschreven punten. U brengt dan ook de mogelijke technische mogelijkheden en beperkingen van de locatie met betrekking tot uw project in kaart. Neem alles goed in overweging: als de perfecte locatie niet bestaat, bekijk dan welke aanpassingen mogelijk zijn.

U hebt een project, maar nog geen geschikte locatie.

Er zijn verschillende kanalen om u een ruimte te helpen vinden om uw project uit te voeren. Dit zijn de voornaamste:

  • raadpleeg vastgoedwebsites;
  • doorzoek het gebied dat u het meest geschikt lijkt en ga op zoek naar panden die te huur of te koop of die leeg lijken te staan;
  • raadpleeg de projectoproepen op deze website;
  • neem contact op met het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen via e-mail: info@temporary.brussels;
  • raadpleeg de kaart met locaties voor tijdelijk gebruik (binnenkort beschikbaar op deze website);
  • lanceer een oproep voor eigenaars.

Aarzel niet om op zoveel mogelijk deuren te kloppen. Ziet u een gebouw dat te huur of te koop staat, spreek dan de eigenaar aan en probeer hem ervan te overtuigen uw tijdelijk project te huisvesten.

Als u een plek hebt gevonden in een wijk die aan uw wensen voldoet, bekijk dan onze 186 vragen over tijdelijk gebruik. U vindt er antwoorden op uw vragen over ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en de toepasselijke normen.

een plek bezetten