Zijn het verstrijken van de termijn of het plaatsvinden van de gebeurtenis de enige middelen om het gebruik te beëindigen?