Zijn er ‘flexibele toepassingen’ mogelijk van de verplichting van een stedenbouwkundige vergunning voor wijziging van de bestemming van een goed?