Welke algemene lessen kunnen we trekken uit het besluit van het Hof van Cassatie?