Welk risico loopt men als de overeenkomst van precaire bezetting te veel afwijkt van bovengenoemde karakteristieke elementen (lage prijs, mogelijkheid tot opzegging, korte opzegtermijn, enz.)?