Wat omvat, in stedenbouwkundig opzicht, de ‘bestemming’ van een goed (voor de wijziging waarvan een stedenbouwkundige vergunning verplicht is)?