Waar kan men dan beroep aantekenen tegen de beslissing van de gemeente die wijst op het illegale karakter van de bewoning?