Vermelden de bestaande overeenkomsten van precaire bezetting deze eis van een korte opzegtermijn?