Tot welke rechter moet men zich wenden om de uithuiszetting te verkrijgen?