Sluit deze Franse erkenning van de overeenkomst van precaire bezetting in het kader van de Code rural een soortgelijke bekrachtiging uit, ditmaal op het gebied van de huisvesting?