Moet het goed aan andere voorschriften voldoen, naast die voor brand sensu stricto (evacuatie, branddeuren, rookmelders, etc.)?