Kan het type woning zelf (bewoond door meerdere personen) een invloed hebben op de bepaling van het bedrag van de sociale uitkering?